Klaipėdos viešbučio restoranas

Kelionės plečia mūsų akiratį, žadina pažinimo džiaugsmą ir atsivėrimą pasauliui: mes žengiame į pasaulį išskėstomis rankomis, kaip kad daro vaikai, tada pargriūname ir bliauname nusibrozdinę kelį (kaip daro vaikai), o dar vėliau bijome nulupti pleistrą nuo nubrozdintos vietos ir laukiame, kol pleistras nukris „natūraliai“, pasibaisėtina išvaizda užtektinai prigąsdinęs aplinkinius. Kelionės dažnai reiškia ir naujus egzotiškus […]

bulvės: pradžia

Neturiu nieko naujo apie restoranus: pastaruoju metu nedažnai išeinu į viešumą, nes ten šalta ir pilna girtuoklių. O dėl šalčių ir mano nepriekaištinga išvaizda pasikeičia į blogąją pusę: nosis taip įraudonija, kad net blaško dėmesį, kai mėginu lūpomis pasiekti bokalą. Kaip ten bebuvę, šįsyk rubrikoje „maistas“ skaitysime apie bulvių atsiradimą ir sklaidą. Įrašą apdairiai žymiu […]

Restoranas “Hong Kong”

Nė kiek neabejoju, kad mėgstate nė iš šio, nė iš to paklydinėti Vilniaus gatvėmis: klausytis šaligatvių aido, retsykiais sustoti pasižiūrėti į kokį įdomesnį medį ar parduotuvę „Humana“. Kai klajodami ir mąstydami (kaip kad jūs mėgstate) atsidursite svetingoje Lvovo gatvėje, nusistebėsite, kodėl ant vieno namo prikabinta tiek daug ventiliatorių (ką jie ten vėsina?!!) ir jau norėsite […]